Plany, programy, regulaminy, instrukcje


Podstawowe dokumenty określające zasady funkcjonowania Szkoły • Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
 • Instrukcja zabezpieczenia i ochrony mienia
 • Instrukcja BHP
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, w tym plany ewakuacji
  Procedura przepływu informacji
  Instrukcja kancelaryjna


 • Regulamin działania Rady Pedagogicznej
 • Regulamin dyżurów nauczycielskich
 • Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
 • Regulamin pracy
 • Kodeks etyki nauczycieli i pracowników Szkoły
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela
 • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych • Plan pracy pielęgniarki szkolnej

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kowalewska (23 października 2018)
Opublikował: Małgorzata Kowalewska (23 października 2018, 15:48:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kowalewska (28 października 2020, 05:31:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2023